Co můžeme udělat pro naše ovzduší?

Čištění kanalizace.

Možná si říkáte, proč to vlastně někdo řeší a jak to pomůže Vám samotným. Tady jde ale spíš o otázku,,Jak já můžu pomoct ostatním?“.

Vypadá to tak jednoduše a někdy si říkáme že to přírodě vůbec neuškodí, ale mnohdy se pleteme a opak je pravdou. Znečištěná kanalizace a odpadní látky přírodě nebezpečné nám můžou ublížit. A nejen nám, ale hlavně planete a přírodě která je už teď dost mání a okolím znečištěná. Možná si to neuvědomujeme, ale položme si otázku,,Jak často vyhazuju papírky nebo plastové sáčky do přírody?“ a pak si na ni upřímně odpovězme.

kanál

Kanalizaci se také jinak říká – Stoková síť.

Je to v podstatě soustava mnoha trubních otvorů, ale také dalších zařízení, kterými odtéká odpadní voda. Odtéká z jednotlivých prostranství, do městské čistírny, kde se usazuje. Sahá až do daleké historie, kdy se postavením tady těchto stok, chceme-li kanálů, předcházelo tomu, aby byli lidé nemocní. Čím více kanálů bylo, tím menší pravděpodobnost byla že by někdo onemocněl tehdy vážnými a taky navíc neléčitelnými nemocemi. Těmi nejrozlehlejšími byli například a trápili lidstvo dlouhá staletí: Mor a Tyfus.

Je to také samostatný soubor, který odvádí odpadní a srážkové vody. A to buď společně, nebo samostatně. Odvádí-li se vody společně, jedná se tedy o jednotnou kanalizaci. Naopak odvádí-li se voda samostatně, jde o kanalizaci oddělenou. Tedy není vše pohromadě.

stokové trubky

Možná byste se tomu divili, nebo se budete divit, ale odvody vod do kanalizace mají také na starostí různé hnací síly. Věřili byste, že třeba taková gravitační síla s tím má hodně co do činění? Ano pohání vodu do stoky. Je k tomu potřeba spád alespoň 0,5%.

Potýkáme se zde také s náročnými silami jako je nucený pohon vody. Ten je náročný na technické provedení, ale má i svou světlou stránku. Je nezávislý na svém terénu.

Prostě to a mnohé další co jste možná dosud o takovém čištění kanalizace kanalizace-instalateri.cz nevěděli.

A pokud chcete vědět ještě více, pak je nejlepší hledat na stránkách odborníků, kteří se na tuto oblast zaměřují. Pokud vidíte, nebo cítíte problém, AK kanalizace servis, Vám pomohou.

Tak se neváhejte na ně obrátit!

Rate this post